Adatvédelmi tisztviselő (DPO)
Adatvédelmi tisztviselő (DPO), adatvédelem, személyes adatok védelme, adatvédelmi szakjogász

Adatvédelmi tisztviselő (DPO), adatvédelem, személyes adatok védelme, adatvédelmi szakjogász

Vállalom megbízási szerződés keretében adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátását.

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) kijelölése minden olyan esetben szükséges, amikor:

  • Az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat,
  • Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) a következő feladatokat látja el:

  • Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az adatvédelmi rendelet szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban,
  • Ellenőrzi az általános adatvédelmi rendeletnek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is,
  • Kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését,
  • Együttműködik a felügyeleti hatósággal,
  • És az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartóként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Jogi szakterületek

Egyéb szolgáltatások

Referenciák
Ügyfeleim, ügyvéd Budapest