Követeléskezelés
Követeléskezelés, felszámolási eljárás, végrehajtás, bírósági végrehajtás

Fizetési felszólítás, fizetési meghagyás, végelszámolás

Adósoknak és hitelezőknek is teljes körű képviseletet nyújtok a követelés érvényesítésére irányuló eljárásokban, illetőleg egyezség létrehozására irányuló peren kívüli egyeztetések során is.

Követelése érvényesítésére több lehetséges eljárás is van. Elsődlegesen szükséges az adós írásbeli felszólítása, valamint a peren kívüli megegyezés kísérlete. Amennyiben az adós felszólításra nem teljesít, illetőleg a felek nem tudnak megegyezni, fizetési meghagyásos eljárásban, peres eljárásban, cég esetén felszámolási eljárásban is lehetőség van a követelés érvényesítésére.

Követeléskezeléssel összefüggésben az alábbi feladatokat látom el:

  • Fizetési felszólítás,
  • Fizetési meghagyás benyújtása, fizetési meghagyásos eljárásban képviselet,
  • Ellentmondás fizetési meghagyással szemben,
  • Peres eljárásban képviselet,
  • Végrehajtási eljárásban képviselet (közjegyző, bíróság, végrehajtó előtt),
  • Felszámolási eljárásban képviselet.

Jogi szakterületek

Egyéb szolgáltatások

Referenciák
Ügyfeleim, ügyvéd Budapest